צרו איתי קשר

1 2 3 4 5 6

תקשורת אלחוטית

 

תקשורת אלחוטית היא אוסף השיטות להעברה של מידע בין שני מיקומים מרוחקים זה מזה וזאת ללא שימוש בקווים מוחשיים שמאפיינים לדוגמה את הטלפון.
השיטה הכי משמעותית לתקשורת אלחוטית היא בשימוש בתקשורת רדיו.
אנו עדים לכך שכיום בתקשורת אלחוטית נכללות שיטות מגוונות להעביר מסרים למשל דרך גלי קול בשיטת האולטרה סאונד שהוא קול בתדירות גבוהה מזו שמצויה בתווך התדרים שהאדם יכול לשמוע, עוד שיטה היא דרך קרן לייזר ודרך גלים אלקטרומגנטיים

יש כאלה שמכניסים להגדרה של תקשורת אלחוטית אמצעים פיזיים לרוב מיושנים של העברת מסר כמו לדוגמא דואר יונים, סימני עשן ואיתות באמצעות דגליםתקשורת אלחוטית

תקשורת אלחוטית משמשת לספקטרום רחב של טווחי קליטה החל מטווח שהוא קצר מרחק כמו למשל השלט הרחוק שלנו בבית שאיתו אנו מעבירים ערוצים בטלוויזיה וכלה בטווח ארוך מרחק כמו למשל לויינים בחלל

האבולוציה של התקשורת האלקטרונית התחילה אך ורק מתקשורת קווית כגון הטלפון והטלגרף
ורק לאחר מכן התחילו להעביר שדרים בעזרת גלי רדיו ,
כיום שני השיטות הללו מזינות זו את זו למשל הטלפון התחיל אך ורק בתקשורת קווית ועתה אנו משתמשים בטלפון סלולרי שהוא בשיטת התקשורת האלחוטית
עוד הוכחה לכך היא שידורי הטלוויזיה שהתחילו אך ורק בתקשורת אלחוטית וכעט אנו משתמשים גם דרך כבלים

לעתים באותה שיחת טלפון אנו משתמשים בשני השיטות : אלחוטית וקווית
למשל שיחת טלפון בין מדינות שונות שנמצאות ביבשות מרוחקות נעשית בשילוב של שתי השיטות בהתחלה קווית באותה המדינה ואז בתקשורת אלחוטית בין היבשות
בעצם גם שיחה מטלפון קווי לטלפון סלולרי משלבת את שתי השיטות